"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása"

Kemendollár, Béke liget 273 hrsz. járda felújítása

A projekt teljes költsége: 7.115.175,- Ft.

Igényelt támogatás: 6.047.898,- Ft

Önerő - Saját forrás: 1.067.276- Ft.