Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

„Kemendollár, Kossuth Lajos utca 28. sz. alatt lévő (339/2 hrsz.) háziorvosi rendelő felújítása”

A projekt teljes költsége: 16.959.357,- Ft.

Igényelt támogatás: 16.111.389,- Ft

Önerő - Saját forrás: 847.968- Ft.